So sánh Đồng hồ Skmei - 1239LTBU vs Đồng hồ Skmei - 1412BKWT

Đồng hồ Skmei - 1239LTBU
Chỉ từ 150.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Chỉ từ 290.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Mặt số
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Mặt số

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Skmei - 1239LTBU
Đồng hồ Skmei - 1239LTBU
Chỉ từ
150.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Chỉ từ
290.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết