So sánh Đồng hồ Skmei - 1241DKBU vs Đồng hồ Skmei - 1386DKBU

Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Chỉ từ 150.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1386DKBU
Chỉ từ 390.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Chỉ từ
150.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1386DKBU
Đồng hồ Skmei - 1386DKBU
Chỉ từ
390.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết