So sánh Đồng hồ Skmei - 1239LTBU vs Đồng hồ Skmei - 1251GDRD

Đồng hồ Skmei - 1239LTBU
Chỉ từ 150.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1251GDRD
Chỉ từ 450.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Skmei - 1239LTBU
Đồng hồ Skmei - 1239LTBU
Chỉ từ
150.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1251GDRD
Đồng hồ Skmei - 1251GDRD
Chỉ từ
450.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết