So sánh Đồng hồ Skmei - 1241DKBU vs Đồng hồ Skmei - 1434AGBK

Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Chỉ từ 99.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1434AGBK
Chỉ từ 299.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Mặt số
Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Đồng hồ Skmei - 1241DKBU
Chỉ từ
99.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1434AGBK
Đồng hồ Skmei - 1434AGBK
Chỉ từ
299.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết