So sánh Đồng hồ Skmei - 1241LTBU vs Đồng hồ Skmei - 1239BK

Đồng hồ Skmei - 1241LTBU
Chỉ từ 99.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1239BK
Chỉ từ 99.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Mặt số

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ Skmei - 1241LTBU
Đồng hồ Skmei - 1241LTBU
Chỉ từ
99.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1239BK
Đồng hồ Skmei - 1239BK
Chỉ từ
99.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết