So sánh Đồng hồ SK - 11K0083L01SK vs Đồng hồ SK - 11K0088L02SK

Đồng hồ SK - 11K0083L01SK
Chỉ từ 890.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0088L02SK
Chỉ từ 590.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0083L01SK
Đồng hồ SK - 11K0083L01SK
Chỉ từ
890.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0088L02SK
Đồng hồ SK - 11K0088L02SK
Chỉ từ
590.000₫
Xem chi tiết