So sánh Đồng hồ Casio MTP-V005L-2BUDF vs Đồng hồ SK - 11K0075L02SK

Đồng hồ Casio MTP-V005L-2BUDF
Chỉ từ 621.900đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0075L02SK
Chỉ từ 990.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-V005L-2BUDF
Đồng hồ Casio MTP-V005L-2BUDF
Chỉ từ
621.900₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0075L02SK
Đồng hồ SK - 11K0075L02SK
Chỉ từ
990.000₫
Xem chi tiết