So sánh Đồng hồ Casio MTP-V005L-2BUDF vs Đồng hồ SK - 11K0063L01

Đồng hồ Casio MTP-V005L-2BUDF
Chỉ từ 483.700đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0063L01
Chỉ từ 693.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Mặt số
Dây đeo
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Cơ bản

Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ Casio MTP-V005L-2BUDF
Đồng hồ Casio MTP-V005L-2BUDF
Chỉ từ
483.700₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0063L01
Đồng hồ SK - 11K0063L01
Chỉ từ
693.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết