So sánh Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF vs Đồng hồ SK - 11K0063L01

Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Chỉ từ 501.200đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0063L01
Chỉ từ 693.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Mặt số
Thông tin thêm
Vỏ máy
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Cơ bản

Mặt số

Thông tin thêm

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V002L-7B2UDF
Chỉ từ
501.200₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0063L01
Đồng hồ SK - 11K0063L01
Chỉ từ
693.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết