So sánh Đồng hồ SK - 11K0058L02SK vs Đồng hồ SK - 11K0060L03SK

Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Chỉ từ 390.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0060L03SK
Chỉ từ 490.000đ
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Cơ bản
Dây đeo
Mặt số
Vỏ máy
Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Mặt số

Vỏ máy

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Chỉ từ
390.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0060L03SK
Đồng hồ SK - 11K0060L03SK
Chỉ từ
490.000₫
Xem chi tiết