So sánh Đồng hồ SK - 11K0060L01SK vs Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1

Đồng hồ SK - 11K0060L01SK
Chỉ từ 490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Chỉ từ 650.000đ
Xem chi tiết
Vỏ máy
Thông tin thêm
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Mặt số

Vỏ máy

Thông tin thêm

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Mặt số

Đồng hồ SK - 11K0060L01SK
Đồng hồ SK - 11K0060L01SK
Chỉ từ
490.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Đồng hồ Daniel Klein DK11893-1
Chỉ từ
650.000₫
Xem chi tiết