So sánh Đồng hồ SK - 11K0056L01SK vs Đồng hồ SK - 11K0058L02SK

Đồng hồ SK - 11K0056L01SK
Chỉ từ 490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Chỉ từ 390.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Mặt số

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ SK - 11K0056L01SK
Đồng hồ SK - 11K0056L01SK
Chỉ từ
490.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Chỉ từ
390.000₫
Xem chi tiết