So sánh Đồng hồ SK - 11K0046L02SK vs Đồng hồ Skmei - 1412BKWT

Đồng hồ SK - 11K0046L02SK
Chỉ từ 550.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Chỉ từ 290.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Cơ bản
Dây đeo
Mặt số
Thông tin thêm

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0046L02SK
Đồng hồ SK - 11K0046L02SK
Chỉ từ
550.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Đồng hồ Skmei - 1412BKWT
Chỉ từ
290.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết