So sánh Đồng hồ SK - 11K0046L02SK vs Đồng hồ SK - 11K0058L02SK

Đồng hồ SK - 11K0046L02SK
Chỉ từ 550.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Chỉ từ 390.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Mặt số
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Dây đeo

Cơ bản

Mặt số

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0046L02SK
Đồng hồ SK - 11K0046L02SK
Chỉ từ
550.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Chỉ từ
390.000₫
Xem chi tiết