So sánh Đồng hồ SK - 11K0039L02SK vs Đồng hồ Skmei - 1451LTBU

Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Chỉ từ 550.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Skmei - 1451LTBU
Chỉ từ 390.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Thông tin thêm
Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Mặt số
Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Chỉ từ
550.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Skmei - 1451LTBU
Đồng hồ Skmei - 1451LTBU
Chỉ từ
390.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết