So sánh Đồng hồ SK - 11K0039L02SK vs Đồng hồ SK - 11K0058L02SK

Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Chỉ từ 550.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Chỉ từ 390.000đ
Xem chi tiết
Mặt số
Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Mặt số

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Đồng hồ SK - 11K0039L02SK
Chỉ từ
550.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Đồng hồ SK - 11K0058L02SK
Chỉ từ
390.000₫
Xem chi tiết