So sánh Đồng hồ Rossini - 6577T01A

Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số