So sánh Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF vs Đồng hồ Rossini - 5395W04F

Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Chỉ từ 1.599.200đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Rossini - 5395W04F
Chỉ từ 3.990.000đ
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Cơ bản
Vỏ máy
Thông tin thêm
Mặt số

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Chỉ từ
1.599.200₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Rossini - 5395W04F
Đồng hồ Rossini - 5395W04F
Chỉ từ
3.990.000₫
Xem chi tiết