So sánh Đồng hồ Rossini - 5395W04F

Vỏ máy
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Thông tin thêm
Mặt số

Vỏ máy

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Thông tin thêm

Mặt số