So sánh Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF vs Đồng hồ Rossini - 1426W01A

Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Chỉ từ 1.599.200đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Rossini - 1426W01A
Chỉ từ 3.990.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Thông tin thêm
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Thông tin thêm

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Chỉ từ
1.599.200₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Rossini - 1426W01A
Đồng hồ Rossini - 1426W01A
Chỉ từ
3.990.000₫
Xem chi tiết