So sánh Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF vs Đồng hồ Rossini - 1425W01A

Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Chỉ từ 1.599.200đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Rossini - 1425W01A
Chỉ từ 3.990.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Vỏ máy
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Chỉ từ
1.599.200₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Rossini - 1425W01A
Đồng hồ Rossini - 1425W01A
Chỉ từ
3.990.000₫
Xem chi tiết