So sánh Đồng hồ Rossini - 1425W01A

Cơ bản
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Mặt số
Thông tin thêm
Vỏ máy

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Mặt số

Thông tin thêm

Vỏ máy