So sánh Đồng hồ Rossini - 1424W01D

Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Mặt số
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Mặt số

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng