So sánh Đồng hồ SK - 11K0006L04SK vs Đồng hồ Q&Q Q982J312Y

Đồng hồ SK - 11K0006L04SK
Chỉ từ 550.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Q&Q Q982J312Y
Chỉ từ 820.000đ
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm
Mặt số

Điểm đặc trưng

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ SK - 11K0006L04SK
Đồng hồ SK - 11K0006L04SK
Chỉ từ
550.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Q&Q Q982J312Y
Đồng hồ Q&Q Q982J312Y
Chỉ từ
820.000₫
Xem chi tiết