So sánh Đồng hồ Q&Q M131J001Y vs Đồng hồ Casio MTP-V004D-7B2UDF

Đồng hồ Q&Q M131J001Y
Chỉ từ 900.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7B2UDF
Chỉ từ 888.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Mặt số
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Mặt số

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Q&Q M131J001Y
Đồng hồ Q&Q M131J001Y
Chỉ từ
900.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V004D-7B2UDF
Chỉ từ
888.000₫
Xem chi tiết