So sánh Đồng hồ Q&Q M131J001Y vs Đồng hồ Casio LTP-V004D-7BUDF

Đồng hồ Q&Q M131J001Y
Chỉ từ 900.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Casio LTP-V004D-7BUDF
Chỉ từ 888.000đ
Xem chi tiết
Vỏ máy
Thông tin thêm
Cơ bản
Mặt số
Dây đeo
Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Thông tin thêm

Cơ bản

Mặt số

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Q&Q M131J001Y
Đồng hồ Q&Q M131J001Y
Chỉ từ
900.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Casio LTP-V004D-7BUDF
Đồng hồ Casio LTP-V004D-7BUDF
Chỉ từ
888.000₫
Xem chi tiết