So sánh Đồng hồ SK - 11K0089L03SK vs Đồng hồ Q&Q CL05J504Y

Đồng hồ SK - 11K0089L03SK
Chỉ từ 483.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Q&Q CL05J504Y
Chỉ từ 651.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Mặt số
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Mặt số

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0089L03SK
Đồng hồ SK - 11K0089L03SK
Chỉ từ
483.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Q&Q CL05J504Y
Đồng hồ Q&Q CL05J504Y
Chỉ từ
651.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết