So sánh Đồng hồ SK - 11K0089L01SK vs Đồng hồ Q&Q CL05J504Y

Đồng hồ SK - 11K0089L01SK
Chỉ từ 483.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Q&Q CL05J504Y
Chỉ từ 651.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm
Mặt số

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ SK - 11K0089L01SK
Đồng hồ SK - 11K0089L01SK
Chỉ từ
483.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Q&Q CL05J504Y
Đồng hồ Q&Q CL05J504Y
Chỉ từ
651.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết