So sánh Đồng hồ SK - 11K0006L04SK vs Đồng hồ Q&Q A128J004Y

Đồng hồ SK - 11K0006L04SK
Chỉ từ 550.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Q&Q A128J004Y
Chỉ từ 840.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Mặt số

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ SK - 11K0006L04SK
Đồng hồ SK - 11K0006L04SK
Chỉ từ
550.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Q&Q A128J004Y
Đồng hồ Q&Q A128J004Y
Chỉ từ
840.000₫
Xem chi tiết