So sánh Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF vs Đồng hồ Orient RF-QD0008S10B

Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Chỉ từ 1.400.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Orient RF-QD0008S10B
Chỉ từ 1.904.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Cơ bản
Thông tin thêm
Mặt số
Vỏ máy

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Cơ bản

Thông tin thêm

Mặt số

Vỏ máy

Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Đồng hồ Casio MTP-1374L-7A1VDF
Chỉ từ
1.400.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Orient RF-QD0008S10B
Đồng hồ Orient RF-QD0008S10B
Chỉ từ
1.904.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết