So sánh Đồng hồ Orient RA-AK0507L10B vs Đồng hồ Rossini - 5577W04C

Đồng hồ Orient RA-AK0507L10B
Chỉ từ 4.270.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Rossini - 5577W04C
Chỉ từ 2.990.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Orient RA-AK0507L10B
Đồng hồ Orient RA-AK0507L10B
Chỉ từ
4.270.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Rossini - 5577W04C
Đồng hồ Rossini - 5577W04C
Chỉ từ
2.990.000₫
Xem chi tiết