So sánh Đồng hồ Orient RA-AB0E12R19B vs Đồng hồ Rossini - 5577W04C

Đồng hồ Orient RA-AB0E12R19B
Chỉ từ 4.180.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Rossini - 5577W04C
Chỉ từ 2.990.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Thông tin thêm
Mặt số
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Thông tin thêm

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Orient RA-AB0E12R19B
Đồng hồ Orient RA-AB0E12R19B
Chỉ từ
4.180.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Rossini - 5577W04C
Đồng hồ Rossini - 5577W04C
Chỉ từ
2.990.000₫
Xem chi tiết