So sánh Đồng hồ Nakzen - SL9001L-1D vs Đồng hồ Q&Q MMC2P101Y

Đồng hồ Nakzen - SL9001L-1D
Chỉ từ 1.650.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Q&Q MMC2P101Y
Chỉ từ 1.150.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Vỏ máy
Mặt số
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Vỏ máy

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Nakzen - SL9001L-1D
Đồng hồ Nakzen - SL9001L-1D
Chỉ từ
1.650.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Q&Q MMC2P101Y
Đồng hồ Q&Q MMC2P101Y
Chỉ từ
1.150.000₫
Xem chi tiết