So sánh Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D vs Đồng hồ Orient FUNG2001B0

Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Chỉ từ 1.650.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Orient FUNG2001B0
Chỉ từ 1.652.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Điểm đặc trưng
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Vỏ máy
Mặt số

Điểm đặc trưng

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Vỏ máy

Mặt số

Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Chỉ từ
1.650.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Orient FUNG2001B0
Đồng hồ Orient FUNG2001B0
Chỉ từ
1.652.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết