So sánh Đồng hồ Casio MTP-V004SG-9AUDF vs Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D

Đồng hồ Casio MTP-V004SG-9AUDF
Chỉ từ 928.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Chỉ từ 1.650.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Dây đeo
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Mặt số

Cơ bản

Dây đeo

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Mặt số

Đồng hồ Casio MTP-V004SG-9AUDF
Đồng hồ Casio MTP-V004SG-9AUDF
Chỉ từ
928.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Chỉ từ
1.650.000₫
Xem chi tiết