So sánh Đồng hồ Casio LTP-V005G-9AUDF vs Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D

Đồng hồ Casio LTP-V005G-9AUDF
Chỉ từ 908.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Chỉ từ 1.650.000đ
Xem chi tiết
Vỏ máy
Dây đeo
Cơ bản
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số

Vỏ máy

Dây đeo

Cơ bản

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng hồ Casio LTP-V005G-9AUDF
Đồng hồ Casio LTP-V005G-9AUDF
Chỉ từ
908.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Đồng hồ Nakzen - SL9001G-7D
Chỉ từ
1.650.000₫
Xem chi tiết