So sánh Đồng hồ Kitten - T5 vs Đồng hồ Tommy Hilfiger 1791716

Đồng hồ Kitten - T5
Chỉ từ 2.490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Tommy Hilfiger 1791716
Chỉ từ 1.750.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Vỏ máy
Mặt số

Dây đeo

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Vỏ máy

Mặt số

Đồng hồ Kitten - T5
Đồng hồ Kitten - T5
Chỉ từ
2.490.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Tommy Hilfiger 1791716
Đồng hồ Tommy Hilfiger 1791716
Chỉ từ
1.750.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết