So sánh Đồng hồ Rossini - 5887W01A vs Đồng Hồ Ferrari 0830630

Đồng hồ Rossini - 5887W01A
Chỉ từ 3.030.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Ferrari 0830630
Chỉ từ 4.400.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Mặt số
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Mặt số

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Rossini - 5887W01A
Đồng hồ Rossini - 5887W01A
Chỉ từ
3.030.000₫
Xem chi tiết
Đồng Hồ Ferrari 0830630
Đồng Hồ Ferrari 0830630
Chỉ từ
4.400.000₫
Xem chi tiết