So sánh Đồng Hồ Citizen FE6120-86L vs Đồng Hồ Ferrari 0830595

Đồng Hồ Citizen FE6120-86L
Chỉ từ 3.220.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Ferrari 0830595
Chỉ từ 6.500.000đ
Xem chi tiết
Vỏ máy
Cơ bản
Dây đeo
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số

Vỏ máy

Cơ bản

Dây đeo

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng Hồ Citizen FE6120-86L
Đồng Hồ Citizen FE6120-86L
Chỉ từ
3.220.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng Hồ Ferrari 0830595
Đồng Hồ Ferrari 0830595
Chỉ từ
6.500.000₫
Xem chi tiết