So sánh Đồng hồ Rossini - 5888W01A vs Đồng Hồ Ferrari 0830544

Đồng hồ Rossini - 5888W01A
Chỉ từ 3.030.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng Hồ Ferrari 0830544
Chỉ từ 4.400.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Vỏ máy
Thông tin thêm
Điểm đặc trưng
Mặt số

Dây đeo

Cơ bản

Vỏ máy

Thông tin thêm

Điểm đặc trưng

Mặt số

Đồng hồ Rossini - 5888W01A
Đồng hồ Rossini - 5888W01A
Chỉ từ
3.030.000₫
Xem chi tiết
Đồng Hồ Ferrari 0830544
Đồng Hồ Ferrari 0830544
Chỉ từ
4.400.000₫
Xem chi tiết