So sánh Đồng hồ casio AW-80D-1AVDF vs Đồng hồ Elle ELL21004

Đồng hồ casio AW-80D-1AVDF
Chỉ từ 1.144.800đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Elle ELL21004
Chỉ từ 2.080.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm
Cơ bản
Vỏ máy

Dây đeo

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Cơ bản

Vỏ máy

Đồng hồ casio AW-80D-1AVDF
Đồng hồ casio AW-80D-1AVDF
Chỉ từ
1.144.800₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Elle ELL21004
Đồng hồ Elle ELL21004
Chỉ từ
2.080.000₫
Xem chi tiết