So sánh Đồng hồ SK - 11K0056L01SK vs Đồng hồ Daniel Klein DK12199-1

Đồng hồ SK - 11K0056L01SK
Chỉ từ 490.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Daniel Klein DK12199-1
Chỉ từ 710.000đ
Xem chi tiết
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Mặt số
Điểm đặc trưng
Thông tin thêm

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Đồng hồ SK - 11K0056L01SK
Đồng hồ SK - 11K0056L01SK
Chỉ từ
490.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Daniel Klein DK12199-1
Đồng hồ Daniel Klein DK12199-1
Chỉ từ
710.000₫
Xem chi tiết