So sánh Đồng hồ Daniel Klein DK12199-1

Điểm đặc trưng
Dây đeo
Cơ bản
Thông tin thêm
Vỏ máy
Mặt số

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Cơ bản

Thông tin thêm

Vỏ máy

Mặt số