So sánh Đồng hồ Daniel Klein DK12141-2

Dây đeo
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Mặt số
Vỏ máy
Thông tin thêm

Dây đeo

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Mặt số

Vỏ máy

Thông tin thêm