So sánh Đồng hồ Daniel Klein DK12105-5

Điểm đặc trưng
Thông tin thêm
Cơ bản
Vỏ máy
Dây đeo
Mặt số

Điểm đặc trưng

Thông tin thêm

Cơ bản

Vỏ máy

Dây đeo

Mặt số