So sánh Đồng hồ Daniel Klein DK12099-3

Dây đeo
Thông tin thêm
Cơ bản
Vỏ máy
Mặt số
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Thông tin thêm

Cơ bản

Vỏ máy

Mặt số

Điểm đặc trưng