So sánh Đồng hồ Daniel Klein DK12099-1 vs Đồng hồ Sinobi - 11S9785G02

Đồng hồ Daniel Klein DK12099-1
Chỉ từ 1.860.000đ
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Sinobi - 11S9785G02
Chỉ từ 1.290.000đ
Xem chi tiết
Dây đeo
Vỏ máy
Cơ bản
Điểm đặc trưng
Mặt số
Thông tin thêm

Dây đeo

Vỏ máy

Cơ bản

Điểm đặc trưng

Mặt số

Thông tin thêm

Đồng hồ Daniel Klein DK12099-1
Đồng hồ Daniel Klein DK12099-1
Chỉ từ
1.860.000₫
Xem chi tiết
Đồng hồ Sinobi - 11S9785G02
Đồng hồ Sinobi - 11S9785G02
Chỉ từ
1.290.000₫
Xem chi tiết