So sánh Đồng hồ Daniel Klein DK12099-1

Vỏ máy
Mặt số
Thông tin thêm
Cơ bản
Dây đeo
Điểm đặc trưng

Vỏ máy

Mặt số

Thông tin thêm

Cơ bản

Dây đeo

Điểm đặc trưng