So sánh Đồng hồ Casio MTP-V005L-7B2UDF vs Đồng hồ Daniel Klein DK12081-3

Đồng hồ Casio MTP-V005L-7B2UDF
Chỉ từ 483.700đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết

VS
Đồng hồ Daniel Klein DK12081-3
Chỉ từ 700.000đ
Nhận đến 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Dây đeo
Cơ bản
Thông tin thêm
Vỏ máy
Mặt số
Điểm đặc trưng

Dây đeo

Cơ bản

Thông tin thêm

Vỏ máy

Mặt số

Điểm đặc trưng

Đồng hồ Casio MTP-V005L-7B2UDF
Đồng hồ Casio MTP-V005L-7B2UDF
Chỉ từ
483.700₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết
Đồng hồ Daniel Klein DK12081-3
Đồng hồ Daniel Klein DK12081-3
Chỉ từ
700.000₫
Nhận 1 khuyến mãi
Xem chi tiết