So sánh Đồng hồ Daniel Klein DK12059-2

Mặt số
Vỏ máy
Điểm đặc trưng
Dây đeo
Cơ bản
Thông tin thêm

Mặt số

Vỏ máy

Điểm đặc trưng

Dây đeo

Cơ bản

Thông tin thêm